Canon : PIXMA rokasgrāmatas : MG series : Cilnes Ātra iestatīšana apraksts

Opciju funkcijas

Atlasot reģistrētu iestatījumu, ierīce automātiski pārslēdzas uz iepriekš iestatītiem vienumiem. Plašāk lietotie iestatījumi Commonly Used Settings Tiek reģistrēti bieži izmantoto drukāšanas profilu nosaukumi un ikonas.

Atlasot drukāšanas profilu atbilstoši dokumenta nolūkam, tiek lietoti nolūkam atbilstošie iestatījumi. Tāpat funkcijas, kas varētu būt noderīgas izvēlētajam drukāšanas profilam, tiek parādītas sadaļā Papildu funkcijas Additional Features.

Skaņas kvalitātes pielāgošana:

Varat arī mainīt drukāšanas profilu un reģistrēt to ar jaunu nosaukumu. Varat dzēst reģistrēto drukāšanas profilu. Varat pārkārtot profilus, vai nu velkot atsevišķus profilus, vai arī turot nospiestu taustiņu Ctrl un spiežot uz augšu vai uz leju vērstos bultiņu taustiņus.

opciju funkcijas

Standarta Standard Šie ir rūpnīcas iestatījumi. Ja iestatījumi Lapas izmēri Page SizeOrientējums Orientation un Eksemplāri Copies tika iestatīti lietojumprogrammatūrā, šiem iestatījumiem ir prioritāte. Fotogrāfiju drukāšana Photo Printing Atlasot šo iestatījumu fotoattēlu drukāšanas laikā, tiek iestatīti vispārīgi izmantotie fotopapīra un fotoattēla izmēri. Ja iestatījumi Orientējums Orientation un Eksemplāri Copies tika iestatīti lietojumprogrammatūrā, šiem iestatījumiem ir prioritāte. Darba dokuments Business Document Atlasiet šo iestatījumu, opciju funkcijas vispārīgu dokumentu.

Papīra taupīšana Paper Saving Atlasiet šo iestatījumu, lai ietaupītu papīru, drukājot vispārīgu dokumentu. Izvēles rūtiņas 2 uz 1 drukāšana 2-on-1 Printing un Divpusējā druka manuāli Duplex Printing Manual tiek atzīmētas automātiski.

  • Kopsummas rindas noklusējuma atlases izmantojiet funkciju SUBTOTALkas ļauj iekļaut vai ignorēt paslēptās tabulas rindas, taču varat arī izmantot citas funkcijas.
  • Izkārtojuma izvēlnes opcijas

Aploksne Envelope Ja atlasāt šo iestatījumu aploksnes drukāšanai, iestatījums Materiāla veids Media Type automātiski tiek iestatīts kā Aploksne Envelope. Dialoglodziņā Aploksnes izmēru iestatīšana Opciju funkcijas Size Setting atlasiet izmantojamās aploksnes izmērus. Piezīme Atlasot pievienoto drukāšanas profilu, tiek parādīta arī Papildu funkcijas Additional Features kombinācija, kas tika parādīta drukāšanas profilam, kas tika atlasīts, saglabājot pievienoto drukāšanas profilu.

Noklikšķiniet uz šīs pogas, ja vēlaties dialoglodziņā Plašāk lietotie iestatījumi Commonly Used Settings saglabāt informāciju, ko iestatījāt cilnēs Ātra iestatīšana Quick SetupGalvenie iestatījumi Main un Lappuses iestatīšana Page Setup. Nosaukums Name Ievadiet nosaukumu drukāšanas profilam, kuru vēlaties saglabāt.

opciju funkcijas

Var ievadīt līdz pat rakstzīmēm. Nosaukums kopā ar saistīto ikonu tiek parādīts sarakstā Plašāk lietotie iestatījumi Commonly Used Settings cilnē Ātra iestatīšana Quick Setup. Tiek mainīta saglabājamā drukāšanas profila detalizētā informācija. Dialoglodziņš Plašāk lietoto iestatījumu saglabāšana Save Commonly Used Settings Atlasiet drukāšanas profilu ikonas, kas jāreģistrē dialoglodziņā Plašāk lietotie iestatījumi Commonly Used Settingsun mainiet elementus, kas jāsaglabā drukāšanas profilos.

AGGREGATE (funkcija AGGREGATE)

Ikona Icon Atlasiet ikonu drukāšanas profilam, kuru vēlaties saglabāt. Atlasītā ikona ar nosaukumu tiek parādīta sarakstā Plašāk lietotie iestatījumi Commonly Used Settings cilnē Ātra iestatīšana Quick Setup.

opciju funkcijas

Saglabāt papīra izmēru iestatījumu Save the paper size setting Saglabā papīra izmērus drukāšanas profilā dialoglodziņā Plašāk lietotie iestatījumi Commonly Used Settings. Lai lietotu saglabātos papīra izmērus, kad atlasīts drukāšanas profils, atzīmējiet šo izvēles rūtiņu. Ja šī izvēles rūtiņa nav atzīmēta, papīra izmēri netiek saglabāti, un turpmāk, atlasot keltner kanāls binārajās opcijās profilu, papīra izmēru iestatījums netiek lietots.

Tā vietā printeris drukā ar lietojumprogrammatūrā norādītajiem papīra izmēriem.

opciju funkcijas

Saglabāt orientējuma iestatījumu Save the orientation setting Saglabā iestatījumu Orientējums Orientation drukāšanas profilā dialoglodziņā Plašāk lietotie iestatījumi Commonly Used Settings. Lai lietotu saglabāto drukas orientējumu, kad atlasīts drukāšanas profils, atzīmējiet šo izvēles rūtiņu.

Ja šī izvēles rūtiņa nav atzīmēta, drukas orientējums netiek saglabāts, un turpmāk, atlasot drukāšanas profilu, iestatījums Orientējums Orientation netiek lietots. Tā vietā printeris drukā ar lietojumprogrammatūrā norādīto drukas orientējumu. Saglabāt eksemplāru iestatījumu Save the copies setting Saglabā iestatījumu Eksemplāri Copies drukāšanas profilā dialoglodziņā Plašāk lietotie iestatījumi Commonly Used Settings.

Jums nav jāizveido un jāatceras jaunas paroles, un jūsu konts ir aizsargāts ar divpakāpju autentifikāciju. Pierakstīšanās ar Apple akreditācijas datiem ir izstrādāta, domājot par jūsu privātuma aizsardzību.

Lai lietotu saglabāto eksemplāru iestatījumu, kad atlasīts drukāšanas profils, atzīmējiet šo izvēles rūtiņu. Opciju funkcijas šī izvēles rūtiņa nav atzīmēta, eksemplāru iestatījums netiek saglabāts, un turpmāk, atlasot drukāšanas profilu, iestatījums Eksemplāri Copies netiek lietots.

Tā vietā printeris drukā ar lietojumprogrammatūrā norādīto eksemplāru iestatījumu.

Datu saskaitīšana programmas Excel tabulā

Dzēst Delete Tiek dzēsts reģistrētais drukāšanas profils. Atlasiet dzēšamā iestatījuma nosaukumu dialoglodziņā Plašāk lietotie iestatījumi Commonly Used Settings un noklikšķiniet uz Dzēst Delete.

Kad tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums, noklikšķiniet uz Labi OKlai dzēstu norādīto drukāšanas profilu. Piezīme Nevar dzēst drukājamos profilus, kas reģistrēti sākotnējos iestatījumos. Iestatījumu priekšskatījums Papīra ilustrācijā redzams, kā oriģināls izskatīsies uz papīra loksnes.

Varat aplūkot izkārtojuma kopējo attēlu. Priekšskatīt pirms drukāšanas Preview before printing Redzams, kā drukas rezultāts izskatīsies pirms datu faktiskās izdrukāšanas.

Excel: Prosjek: Average funkcija

Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, lai pirms drukāšanas redzētu priekšskatījumu. Notīriet šo izvēles rūtiņu, ja nevēlaties redzēt priekšskatījumu. Papildu funkcijas Additional Features Tiek attēlotas drukāšanas profila, kuru atlasījāt dialoglodziņā Plašāk lietotie iestatījumi Commonly Used Settings cilnē Ātra iestatīšana Quick Setupbieži izmantotās, parocīgās funkcijas. Pārvietojot peles rādītāju blakus funkcijai, ko iespējams opciju funkcijas, tiek parādīts šīs funkcijas apraksts. Lai iespējotu funkciju, atzīmējiet atbilstošo izvēles rūtiņu.

Lai atspējotu funkciju, notīriet izvēles rūtiņu. Dažām funkcijām varat iestatīt detalizētus iestatījumus cilnē Galvenie iestatījumi Main un Lappuses iestatīšana Page Setup. Lai mainītu lappušu secību, noklikšķiniet uz cilnes Lappuses iestatīšana Page Setupiestatījumam Lappuses izkārtojums Page Layout atlasiet Lappuses izkārtojums Page Layout un noklikšķiniet uz Norādīt Divpusējā druka manuāli Duplex Printing Manual Tiek atlasīts, vai manuāli drukāt dokumentu uz abām papīra pusēm vai uz vienas papīra puses.

Lai mainītu skavošanas pusi vai piemales, iestatiet jaunās vērtības cilnē Lappuses iestatīšana Page Setup. Opciju funkcijas pelēktoņos Grayscale Printing Šī funkcija pārvērš datus par vienkrāsas datiem opciju funkcijas drukāšanas laikā.

Melnraksts Draft Šis iestatījums ir atbilstošs testa drukāšanai. Pagriezt par grādiem Rotate degrees Izdrukā dokumentu, pagriežot to par grādiem attiecībā pret papīra padeves virzienu. Apdrukājamā apgabala platums un paplašinājuma apjoms, kas tiek konfigurēts citā lietojumprogrammatūrā, tiks apvērsts vertikāli un horizontāli.

Atkarībā no drukāšanas profiliem, kas tika atlasīti dialoglodziņā Plašāk lietotie iestatījumi Commonly Used Settingsnoteiktas funkcijas var būt pelēkotas, un jūs nevarēsiet tās mainīt.

opciju funkcijas

Materiāla veids Media Type Atlasa apdrukājamā papīra veidu. Atlasiet materiāla veidu, kas atbilst opciju funkcijas ievietotajam papīram.

Tādējādi tiek nodrošināts, ka drukāšana tiek veikta atbilstoši norādītajam papīram. Printera papīra izmēri Printer Paper Size Tiek atlasīti ierīcē faktiski ievietotā papīra izmēri.

Funkcijas un opcijas:

Parasti papīra izmēri tiek iestatīti automātiski atbilstoši izdrukātā papīra izmēru iestatījumam, un dokuments tiek drukāts bez mērogošanas. Ja cilnē Papildu funkcijas Additional Features iestatāt opciju 2 uz 1 drukāšana 2-on-1 Printing vai 4 uz 1 drukāšana 4-on-1 Printingvarat manuāli iestatīt papīra izmērus, izmantojot iestatījumu Lapas izmēri Page Size cilnē Lappuses iestatīšana Page Setup.

opciju funkcijas

Atlasot papīra izmērus, kas ir mazāki nekā iestatījums Lapas izmēri Page Sizelappuses attēls tiks samazināts. Atlasot papīra izmērus, kas ir lielāki nekā iestatījums Lapas izmēri Page Sizelappuses attēls tiks palielināts. Dialoglodziņš Pielāgoti papīra izmēri Custom Paper Size Šajā dialoglodziņā varat norādīt pielāgotā papīra izmērus platumu un augstumu. Vienības Units Atlasiet mērvienību lietotāja definēto papīra izmēru ievadīšanai.

Mērījumi tiek parādīti atbilstoši lodziņā Vienības Units norādītajām mērvienībām. Orientējums Orientation Tiek atlasīts drukāšanas orientējums.

XPS printera draiveri var instalēt tikai Windows Vista vai jaunākā operētājsistēmā. Ja XPS darbs netiek drukāts, uzstādiet papildu atmiņu. Ierīcei, iespējams, nepietiek atmiņas. Ierīcēm, kas nodrošina XPS draiveri no Samsung vietnes www.

Ja lietojumprogrammai, kurā izveidots dokuments, ir līdzīga funkcija, atlasiet to pašu orientējumu, ko atlasījāt šajā lietojumprogrammā.

Portrets Portrait Izdrukā dokumentu, lai tā augšējā un apakšējā pozīcija nebūtu mainīta attiecībā pret papīra padeves virzienu. Šis ir noklusējuma iestatījums. Ainava Landscape Izdrukā dokumentu, pagriežot to par 90 grādiem attiecībā pret papīra padeves virzienu. Varat mainīt pagriešanas virzienu, atverot cilni Apkope Maintenanceatverot dialoglodziņu Pielāgotie iestatījumi Custom Settings un pēc tam izmantojot izvēles rūtiņu Opciju funkcijas par 90 grādiem pa kreisi, kad orientācija ir [Ainava] Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape].

Lai drukāšanas laikā opciju funkcijas dokumentu par 90 grādiem pa kreisi, atzīmējiet izvēles rūtiņu Pagriezt par 90 grādiem pa kreisi, kad orientācija ir [Ainava] Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]. Lai drukāšanas laikā pagrieztu dokumentu par 90 grādiem pa labi, notīriet izvēles rūtiņu Pagriezt par 90 grādiem pa kreisi, kad orientācija ir [Ainava] Rotate 90 degrees left when orientation is [Landscape]. Drukas kvalitāte Print Quality Tiek atlasīta vēlamā drukāšanas kvalitāte.

Atlasiet vienu no šiem elementiem, lai iestatītu savam nolūkam atbilstošu drukas kvalitātes līmeni.

iPhone lietošanas pamācība

Lai atsevišķi iestatītu drukas kvalitātes līmeni, noklikšķiniet uz cilnes Galvenie iestatījumi Main opciju funkcijas iestatījumam Drukas kvalitāte Print Quality atlasiet opciju Pielāgota Custom. Tiek iespējota opcija Iestatīt Noklikšķiniet uz Iestatīt Augsta High Piešķir drukas kvalitātei prioritāti pār drukāšanas ātrumu.

  1. Datu saskaitīšana programmas Excel tabulā - Office atbalsts
  2. AGGREGATE (funkcija AGGREGATE) - Office atbalsts
  3. Sava biznesa papildu ienākumi
  4. Papildu drukāšanas funkciju izmantošana
  5. Я так хочу выбраться отсюда.

Standarta Standard Drukā ar vidēju ātrumu un kvalitāti. Papīra avots Paper Source.