LVM padome apstiprinājusi AS “Latvijas valsts meži” vidēja termiņa darbības stratēģiju

Iespēju stratēģijas, kuru pamatā ir rādītāji, Zaudējis spēku - Par Rezultātu un rezultatīvo rādītāju sistēmas pamatnostādnēm

Saturs

  Šis ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikti LVM attīstības pamatvirzieni un sasniedzamie mērķi, ievērojot sabiedrības intereses.

  iespēju stratēģijas, kuru pamatā ir rādītāji

  Tās ieviesīs pašlaik vēl tapšanas stadijā esošie Eiropas un nacionāla līmeņa plānošanas dokumenti, piemēram, Eiropas Zaļais kurss, ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģija, kā arī citi Latvijas nozaru attīstības plānošanas dokumenti. LVM paredz, ka tirgus kritums tievo dimensiju koksnes pieprasījumā un cenās, kas radies, tai skaitā Covid—19 pandēmijas dēļ, saglabāsies arī nākamgad.

  iespēju stratēģijas, kuru pamatā ir rādītāji

  Tomēr jau Papildu izaicinājumu radīs arī darbaspēka un energoresursu prognozētais izmaksu pieaugums, tāpēc stratēģijā domāts ne tikai par LVM iespēju stratēģijas procesu un darba ražīguma palielināšanu, bet arī par pakalpojumu sniedzēju darba efektivitātes palielināšanu. LVM stratēģiski ekonomisko mērķu īstenošana, kā piemēram, ilgtermiņa peļņas palielināšana, apsaimniekojamo aktīvu un kokaudžu vērtību celšana un augstas pievienotās vērtības produktu ražošanas attīstība, nav iedomājama bez inovācijām, tāpēc arī šajā jomā ir formulēti jauni uzdevumi un sasniedzamie mērķi.

  iespēju stratēģijas, kuru pamatā ir rādītāji

  LVM vidēja termiņa stratēģijā plānots turpināt meža ceļu attīstības programmu, kuras pilnveidošanu padome vērš ne tikai uz efektivitātes un pieejamības palielināšanu, bet arī uz ugunsdrošības risku samazināšanu, tai skaitā, arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Tas ir īpaši svarīgi ilgtermiņā, samazinot globālo klimata izmaiņu radītos uguns riskus LVM apsaimniekošanā uzticētajos valsts mežos.

  iespēju stratēģijas, kuru pamatā ir rādītāji

  Lasīt vairāk:.