Jānis Roze: Kreativitāte Latvijas uzņēmumos – priekšrocības, trūkumi, iespējas - DELFI

Iespējas trūkumi

Šādi mērķi noteikti Šī sadarbības dokumenta īstenošanas padome ir instruments, lai nodrošinātu platformu dialogam starp nevalstiskajām organizācijām un valdību.

Cik efektīvi tas darbojas, un kas būtu jāuzlabo? Memoranda darbības efektivitāte ir mainījusies atkarībā no premjerministriem, Valsts kancelejas direktoriem, padomes sastāvā ievēlētajām NVO un to kompetences.

Memoranda padomē ierosināts izveidot trīs pastāvīgas darba grupas. Jaunās sadarbības veiksmīgai iedarbināšanai nepieciešams atbilstošs finansējums.

Efektivitāte atkarīga no iesaistīto pušu gribas Ja valdība no savas puses ir parakstījusi sadarbības memorandu, tad tā acīmredzot ir nonākusi līdz apziņai, ka demokrātiskā valstī bez aktīva nevalstiskā sektora un sabiedrības iesaistes nekādi nevar iztikt. Tomēr jāsaka, lai arī regulāra, tomēr Memoranda padomes darbība ne vienmēr ir bijusi vienlīdz efektīva.

Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.

Platformas darbības aktivitāte un ietekme ir mainījusies atkarībā no tā brīža Ministru prezidenta, Valsts kancelejas direktora, protams, arī atkarībā no Memoranda padomes sastāvā ievēlētajām nevalstiskajām organizācijām un to kompetences. Memoranda padomē kopumā ir 16 pārstāvji.

Saistītie raksti

No valsts pārvaldes puses to pārstāv: Valsts kancelejas VK direktors; Pārresoru koordinācijas centra PKC direktors; piecu ministriju pārstāvji no Finanšu, Tieslietu, Kultūras, Labklājības, Vides un reģionālās attīstības ministrijas. Nevalstiskās organizācijas NVO savus pārstāvjus padomē iegūst vēlēšanu ceļā: ikviena memorandu parakstījusi nevalstiskā organizācija var pieteikt savu kandidatūru uz pārstāvja vietu padomē; astoņi NVO pārstāvji vietu padomē iegūst, nevalstiskajām organizācijām balsojot par izvirzītajiem kandidātiem.

Memoranda padomes vadītājs ir Valsts kancelejas direktors, bet padomes vadītāja vietnieks ir nevalstisko organizāciju pārstāvis.

Kopumā tie ir diezgan konkrēti un noteikti uzdevumi, kas Memoranda padomē būtu īstenojami. Vienlaikus liela daļa no jautājumiem, kuri saistīti ar finansējumu, risinās tad, ja ir pietiekami liela politiskā griba to darīt.

iespējas trūkumi signālu opcijas 60 sekunžu stratēģija

Te jāsaka, ka līdzšinējais Memoranda padomes modelis nav nodrošinājis to, ka ministriem un Ministru prezidentam būtu vēlme piedalīties sēdēs un palīdzēt risināt minētos problēmjautājumus. Līdzšinējais modelis jāpilnveido Nepietiekama politiskās varas pārstāvju iesaiste padomes darbā, sekretariāta kapacitātes trūkums, nav atbildīgo par problēmas risinājuma sasniegšanu, neelastīgs darba plāna formāts, nepietiekamas iespējas problēmas risināšanā iesaistīties iespējas trūkumi nevalstisko organizāciju lokam.

Šie ir daži trūkumi, ar ko nācies saskarties Memoranda padomes darbībā.

iespējas trūkumi tirdzniecības centru melnais saraksts

Jebkuru sistēmu var ieviest dzīvē, balstoties uz entuziasmu vien, taču regulāra, profesionāla un proaktīva darbība interešu pārstāvniecībā nav iedomājama bez šim mērķim paredzēta pastāvīga finansējuma. Tāpēc Memoranda padomē izveidotajā darba grupā secināts, ka tās līdzšinējais modelis būtu jāpilnveido, lai tas funkcionētu efektīvāk un veicinātu sabiedrības līdzdalību pēc būtības.

Pastāvīgas darba grupas Pirmkārt, ierosināts izveidot trīs pastāvīgi strādājošas darba grupas: budžeta darba grupu; satura plānošanas darba grupu; sabiedrības iesaistes un atvērtās pārvaldības partnerības darba grupu.

Krīzes izgaismotie trūkumi un iespējas

Nav izslēgta darba grupu veidošana arī citu jautājumu izskatīšanai. Minētās trīs darba grupas darbosies pastāvīgi, nodrošinot plašākas diskusijas par sabiedrībai iespējas trūkumi jautājumiem.

Vienlaikus būs kāds atbildīgais, kurš pārraudzīs konkrēta jautājuma virzību līdz atrisinājumam. Budžeta darba grupā varētu tikt skatīti visi ar finansēm saistītie jautājumi, tai skaitā nevalstisko sektoru visvairāk ietekmējošo nodokļu režīms. Satura plānošanas darba grupa gatavotu nevalstiskajam sektoram katra gada būtiskākā jautājuma skatīšanu paplašinātajā Memoranda sēdē, kurā piedalīties tiktu aicināti arī ministri un politiķi.

Šī grupa apzinātu aktuālo problemātiku, apkopotu faktus un datus, kā arī gatavotu iespējas trūkumi apspriešanai. Iespējas trūkumi šī darba grupa izskatītu iesūtīto klienta variants atbilstību Memoranda sēdē pirms to iekļaušanas sēdes darba kārtībā.

iespējas trūkumi tirdzniecības roboti bināro opciju pārskatīšanai

Iespējas trūkumi iesaistes un atvērtās pārvaldības partnerības darba grupa uzraudzītu atvērtās pārvaldības plānā ietverto uzdevumu īstenošanu, kā arī rūpētos par to, kā nodrošināt plašāku sabiedrības un nevalstiskā sektora iesaisti dažādu lēmumu pieņemšanā.

Sekretariāta kapacitātes celšana Otrais ierosinājums ir celt Valsts kancelejas kapacitāti, piesaistot arī atbilstošu finansējumu nevalstisko organizāciju sekretariāta funkciju nodrošināšanai.

Tā uzdevums — nodrošināt informācijas apriti Memoranda padomes sēžu starplaikā. Tā kā turpmāk darbotos arī trīs pastāvīgās darba grupas, sekretariāta pienākumu apjoms būtiski pieaugtu.

Pilnveidotais modelis paredz reizi gadā rīkot NVO forumu, kurā tiktu definēti Memoranda padomes mērķi, kā arī paredzēta paplašinātā sēde ar Ministru prezidenta un ministru līdzdalību, lai lemtu par kādu būtisku nozares aktualitāti konkrētajā gadā.

Manasfinanses.lv

Tas viss krietni palielina sekretariāta pienākumu un atbildības apjomu. Pieaug arī šīs institūcijas loma sēžu darba kārtības noteikšanā. Tāpēc, lai nodrošinātu skatāmo jautājumu un iesaistīto pušu līdzsvaru, loģisks solis ir sekretariāta sastāvā iekļaut pārstāvi gan no valsts pārvaldes, gan no nevalstiskajām organizācijām.

iespējas trūkumi kā darbojas indeksa opcija

Ne tikai entuziasms, bet arī finansējums Jaunais modelis ir izstrādāts un par to diskutēts ikgadējā NVO un MK iespējas trūkumi memoranda īstenošanas padomes konferencē augustā. Tālākā modeļa virzība un ieviešana ir atkarīga no jaunā Memoranda padomes sasaukuma redzējuma un lēmuma.

Te gan jāpiebilst — šī modeļa veiksmīga iedarbināšana var notikt tikai tad, ja pilsoniskā dialoga nodrošināšanai tiek atrasts arī finansējums, kura jau gadiem ir trūcis. Šo kļūdu mēs Latvijā ilgstoši esam pieļāvuši, taču ceru, ka šoreiz valdība un politiķi parādīs labo gribu un šai nozīmīgajai iniciatīvai radīs arī atbilstošu finansējumu.

iespējas trūkumi visaugstākais procentuālais daudzums binārajās opcijās

Tad arī jaunajam Memoranda padomes sasaukumam būtu vieglāk pieņemt lēmumu par jaunā modeļa ieviešanu. Nevalstiskā sektora un pilsoniski aktīvas sabiedrības pastāvēšana un funkcionēšana ir demokrātiskas valsts pamatprincips.

Viens no svarīgākajiem ekonomiskās attīstības faktoriem ir inovācijas M. Porter, un vēlākiem pētījumiem, piem. Šāda attieksme ir skaidra, jo organizācijām ir nemitīgi jāmainās, reaģējot uz patērētāju vēlmju izmaiņām, jaunas tehnikas, tehnoloģiju un pakalpojumu parādīšanos.

Pilsoniska aktivitāte, valsts institūciju sadarbība ar sabiedrību veicina savstarpējo uzticēšanos, kas nepieciešama stabilitātei, labklājībai un attīstībai. Ja mūsu labi gribētie un ieviestie sabiedrības interešu aizstāvībai domātie instrumenti nīkuļo, nevaram cerēt uz nokļūšanu labklājīgo Eiropas demokrātisko valstu pulkā. Izlasi par iespējām to izmantot!

  • LVC: Igates rekonstruētie ceļi atbilst normām Dalies ar šo rakstu Ceļu būvē ir svarīgi, lai trūkumi tiktu pamanīti pēc iespējas ātrāk, lai nav tā, ka ceļš ir uzbūvēts un uzņēmums aiziet uz maksātnespēju pēc tam, kad tam pieprasa novērst bojājumus, norāda Satiksmes ministrijas SM parlamentārais sekretārs Viktors Valainis.
  • Grāmatvedības mākoņpakalpojumu būtiskākie plusi un mīnusi | Tildes Jumis
  • E-pasta priekšrocības un trūkumi
  • Izvēlieties terminu binārajās opcijās

Labs saturs.