Seko aktualitātēm

Elektroniskās iespējas

Saturs

  Oficiālās elektroniskās adreses izveide un oficiālās elektroniskās bitcoin likmes binance konta aktivizēšana 6.

  Oficiālās elektroniskās adreses elementi Oficiālā elektroniskā adrese sastāv: 1 valsts iestādei — no Uzņēmumu reģistra piešķirtā reģistrācijas numura; 2 izslēgts Oficiālās elektroniskās adreses izveide un oficiālās elektroniskās adreses konta aktivizēšana 1 Šā likuma 5.

  elektroniskās iespējas

  Vienlaikus ar oficiālās elektroniskās adreses izveidi personai tiek aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts. Oficiālo elektronisko adrešu katalogs 1 Oficiālo elektronisko adrešu katalogs ir oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas sastāvdaļa. III nodaļa Piekļuve oficiālās elektroniskās adreses kontam 9.

  elektroniskās iespējas

  Piekļuve oficiālās elektroniskās adreses kontam Oficiālās elektroniskās adreses konta lietotājs oficiālās elektroniskās adreses kontam piekļūst, izmantojot oficiālo elektronisko adrešu elektroniskās iespējas sistēmā pieejamos kvalificētus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Piekļuves tiesību nodošana Oficiālās elektroniskās adreses konta lietotājs savā oficiālās elektroniskās adreses kontā var norādīt un aktualizēt citu viņa kontam piekļūt tiesīgu lietotāju, norādot šā lietotāja vārdu, uzvārdu un personas kodu vai oficiālās elektroniskās adreses kontu un piekļuves tiesību apjomu apskatīt vai sūtīt elektroniskos dokumentus, sazinātieskā arī atsaukt citam lietotājam piešķirtās piekļuves tiesības.

  elektroniskās iespējas

  Oficiālās elektroniskās adreses anulēšana un oficiālās elektroniskās adreses konta deaktivizēšana 1 Elektroniskās iespējas elektronisko adrešu elektroniskās iespējas sistēmas pārzinis oficiālo elektronisko adresi anulē šādos gadījumos: 1 pēc fiziskās personas miršanas fakta reģistrācijas Iedzīvotāju reģistrā; 2 valsts iestādei: a pēc tās reorganizācijas vai likvidācijas procesa pabeigšanas, ja ir izbeigta šīs iestādes darbība, b pamatojoties uz tieslietu ministra rīkojumu par zvērināta tiesu izpildītāja atbrīvošanu vai atcelšanu no amata, c pēc maksātnespējas procesa administratora atbrīvošanas vai atcelšanas no amata; 3 pēc reģistros reģistrēta tiesību subjekta izslēgšanas no Uzņēmumu reģistra; 4 izslēgts ar Oficiālās elektroniskās elektroniskās iespējas konta lietotājam ir tiesības oficiālās elektroniskās adreses kontu deaktivizēt, arī iesniedzot attiecīgu iesniegumu oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas pārzinim.

  IV nodaļa Elektroniskā saziņa un elektronisko dokumentu sūtīšana, saņemšana un glabāšana Oficiālās elektroniskās adreses izmantošanas prioritāte 1  Ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, valsts iestāde un privātpersona sazinās elektroniski un elektronisko dokumentu nosūta, izmantojot oficiālo elektronisko adresi.

  elektroniskās iespējas

  Ja šā likuma 5. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā valsts iestāde nosūta informāciju uz oficiālo elektronisko adresi, ja tā sazinās elektroniski un elektronisko dokumentu nosūta, izmantojot atbilstošu valsts informācijas sistēmu.

  elektroniskās iespējas

  Ja fiziskā persona pēc oficiālās elektroniskās adreses konta deaktivizēšanas saziņai ar iestādi un dokumentu saņemšanai vēlas izmantot elektroniskos sakarus, tā Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā to atkārtoti norāda iestādei. Paziņojums par elektroniskās saziņas un elektroniskā dokumenta saņemšanu 1 Oficiālās elektroniskās adreses konta lietotājs oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmā var aktivizēt pakalpojumu, kuru izmantojot tas saņems oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas pārziņa uz oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmā piedāvātajiem elektroniskās iespējas kanāliem nosūtītu informatīva rakstura paziņojumu par elektroniskās saziņas vai elektroniskā dokumenta saņemšanu oficiālās elektroniskās adreses kontā.

  Elektroniskās saziņas un elektroniskā dokumenta glabāšana un pieejamība 1 Oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas pārzinis nodrošina saņemtās un nosūtītās elektroniskās saziņas, elektronisko dokumentu un to metadatu glabāšanu un pieejamību oficiālās elektroniskās adreses kontā.

  elektroniskās iespējas