Trading, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, | Uzņēmumi | emesaembassy.com

SIA Exima Trading

Views: Transcription 1 SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca Valsts SIA Rīgas Austrumu slimnīca, Zinātniskās institūcijas reģistrācijas nr Zinātniskās institūcijas Pārskats par gadu 2 Zinātniskās institūcijas darbības ilgtermiņa un vidēja termiņa mērķi Mērķis Vīzija Attīstīt Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu par augstā starptautiskā līmenī strādājošu un atzītu, ES standartiem atbilstošu medicīniskās zinātnes vadošo bāzi Latvijā profilējošajās disciplīnās.

Vidēja termiņa mērķi Izveidot Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu par starptautiski atzītu sadarbības partneri un bāzi akadēmiskās un klīniskās medicīnas zinātnes veikšanai profilējošās disciplīnās. Piedalīties valsts mēroga skrīninga programmu attīstīšanā un ieviešanā, kā arī to efektivitātes uzraudzībā un kontrolē.

  • Rīga, Lielirbes iela - Catalog of addresses, Lursoft
  • Companies in Latvia with Telephone Number :: OpenCorporates

Galvenās funkcijas un uzdevumi Sekmēt uz zināšanām balstītu principu izmantošanu klīniskajā darbā Slimnīcā. Kur tagad var ātri nopelnīt stratēģiju zinātnes attīstīšanai Slimnīcā, tostarp nosakot Slimnīcas struktūrvienību un to vadošā personāla pienākumus iesaistīties zinātniskajā darbā.

Veikt plānoto fundamentālās, pielietojamās un klīniskās zinātnes pētījumu ekspertīzi un pārraudzīt šo pētījumu norisi Slimnīcā.

SIA Exima Trading

Veicināt medicīnas speciālistu un citu saistīto specialitāšu speciālistu, jo īpaši - jauno speciālistu, iesaistīšanos medicīnas zinātnē, un stimulēt to akadēmisko izglītību un karjeru.

Sekot, lai Slimnīcas struktūrvienību veiktie valstiskie pasākumi primārās, sekundārās SIA Exima Trading pasākumi, ieviešamie ārstēšanas un diagnostikas valsts standarti vadlīnijasklīniskās datu bāzes u.

Trading, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, | Uzņēmumi | emesaembassy.com

Veicināt zinātnisko grantu piesaisti slimīcas zinātniskajam darbam. Piedalīties zinātnisko konferenču un semināru organizēšanā. Zinātniskās institūcijas juridiskais statuss un struktūra Zinātniskā institūcija dibinātājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, kas ir komercsabiedrība, kuras visu kapitāldaļu īpašnieks ir valsts.

Struktūra: Zinātniskā padome - nosaka nosaka stratēģiskos zinātniskās darbības mērķus un uzdevumus Zinātnes daļa veic zinātniskā darba praktisko organizāciju ikdienā Izglītības daļa organizē studentu un speciālistu, t.

Zinātniskās institūcijas

Publikācijas, tēzes, referāti. Publikācijas 1. Zvaigzne A. Hroniska C hepatīta saistība ar vairogdziedzera funkciju un autoimunitāti hemofilijas slimniekiem. Association between chronic hepatitis C and thyroid autoimmunity and dysfunction in patients with haemophilia RSU Zinātniskie raksti: Dislipidēmija 2. Kardiovaskulāro slimību vadlīnijas Guidelines of cardiovascular diseases Rīga,pp Slaidiņa A.

Osteoporozes ietekme uz bezzobu žokļa kaulu rentgenoloģikajiem rādījumiem The impact of osteoporosis upon the X-ray results of toothless jawbones RSU Zinātniskā konference,lpp Zvaigzne A.

Osteoporozes riska noteikšanas anketu diagnostiskās precizitātes klīniskais izvērtējums The 3 4 clinical assessment of the diagnostic accuracy of the questionnaires for identifying the risk of osteoporosis RSU Zinātniskā konference,lpp Zvaigzne A. Gastroezofageālā atviļņa slimība ar ekstraezofageālām izpausmēm: atviļņa mehānisma, pacientu fizioloģisko un sociālo parametru īpatnības The disease of gastroesophageal reflux with extraesophageal manifestations: the reflux mechanism, the physiological and the social profile of the patients RSU Zinātniskā konference,lpp Lejniece S.

DNR analysis SIA Exima Trading in thromboses patients: the first data in SIA Exima Trading. The impact of osteoporosis on radiometric indices of the edentulous jaws.

Trade.Lv, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

The impact of osteoporosis on radiomorphometric indices of the edentulous jaws. Nordic-Baltic Oral Medicine meeting.

SIA Exima Trading

Anēmija kā riska faktors hroniskas nieru slimības attīstībai Anaemia as a risk factor in the development of chronic renal disease RSU Zinātniskā konference,lpp Slaidina A. Validity of mandibular radiomorphometric indices for identifying risk of osteoporosis. Barības vada bojājuma sindroma biežums pacientiem, kam veikta augšējā endoskopija The frequency of oesophagus damage syndrome in patients who have undergone upper endoscopy RSU Zinātniskā konference,lpp Žestakova J. Limfotropo herpesvīrusu infekcija pacientiem ar neskaidras izcelsmes 4 5 neitropēniju Lymphotropic herpes virus infection in patients with neutropenia of unclear origin RSU Zinātniskā konference,lpp Kozireva S.

Relation between mandibular radiomorphometric indices and skeletal bone mineral density. Stomatolgija Baltic Dental and maxillofacial Journal ;suppl1 4.

Trading, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Pīrāgs V. Pavliņa I. Rekomendācijas cukura diabēta pacientu ārstēšanai zāļu iegādes kompensācijas sistēmas ietvaros Recommendation for treatment diabetes mellitus in compensatory system with framework Zāļu Cenu Valsts aģentūra, lpp Lejnieks A. Aizkuņģa dziedzera saliņu šūnu transplantācijas efektivitāte pacientiem ar cukura diabētu.

Effectiveness of islet cell transplantation in with diabetes mellitus. Latvijas Ārsts, 6,;lpp Kuzema V. J Am Soc Nephrol 18 abstractin press. Konrade I. Verminderte Glyoxalase-1 Aktivät in Patienten mit scmerzhaften diabetischen Neuropathie.

emesaembassy.com - ZZK dominē arī „emesaembassy.com” MTB seriāla emesaembassy.comā Smiltenē

Diabetologie und Stoffwechesel; S1,S39 abstract P98 Skapare E. Verminderte Glyoxalase-1 Aktivät bei Patienten mit schmerzhatfter diabeticher Neuopathie. Guidelines of prophylactic, diagnostic and treatment.

Type 2 Diabetes mellitus ,rīga, ; lpp Konrade I. Proceeding of The Latvian Academy of Science.

SIA Exima Trading

Section B. Osteodensitometrijas mērījumu veikšanas rekomendācijas Latvijā. Effectiveness of different right ventricular pacing sites after AV node ablation in permanent atrial fibrillation. Journal of Cardiovascular Electrophysiology. P Kleina SIA Exima Trading.

TRADE-LV, SIA

Popovs S. Standarta distances terapijas plānu analīze pēc orgānsaudzējošas operācijas krūts vēža agrīno stadiju gadījumā. Agrīno stadiju krūts vēža saudzējoša staru terapija: ar elpošanu sinhronizētas apstarošanas metode.

  • TRADE-LV, SIA, - par uzņēmumu
  • World Coronavirus Data Calculate

Pieņemts publikācijai Rīgas Stradiņa universitātes gada Zinātnisko rakstu krājumā, 8. Staru terapijas komplikāciju attīstība pie krūts vēža.

PRELUDE, SIA

Latvijas Universitātes raksti, L Should we screen for Helicobacter pylori to prevent gastric cancer? Digestive Diseases; 25 3 I. Kudaba, V. Boka, J. Bērziņš, I. Role of chemotherapy in the treatmant of patients with carcinoma of unknown primary Acta chirurgica latviensis,Nr I. Boka, A. Eglīte, J. RSU rakstu krājums, g The epidemiology of rectal and colonic carcinoma in Latvia. Collection of research papers of Riga Stradins University Riga, Publicētas SIA Exima Trading 1.

Kleina R. Carcinoma of Pancreas and its Background Pathologies.

Laidienu arhīvs

Baltic Morphology 4 th Scientific conference, Rīga, Virchows Archiv, Evaluation of Ki in Submandibular Glands with Sialolithiasis. Stomatoloģija, Variety of soft tissue tumors in kids and adults. Baltic Morphology 4th Scientific conference. Abstract Book. Rīga, p Kleina R.

Ļaundabīgo mezenhimālo audzēju raksturojums bērnu vecumā g.

"ZK trade" SIA - uzņēmumu katalogs

Zinātniskā konference, Rīga,p Kleina R. Staphylococcus epidermidis minimālas inficējošās devas noteikšana uz bioaktīvā stikla 4N un biokeramikas 4NK biomateriāliem in vivo pētījumā g. Zinātniskā konference Rīga, Akūtas un hroniskas morfoloģiskas izmaiņas operētu kalkulozu sialadenītu gadījumos gada Zinātniskā konference, RSU, Rīga, Liepniece-Karele I. Baltic Morphology 4th Scientific Conference. Proliferatīvā aktivitāte invazīvā un neinvazīvā piena dziedzera vēzī gada RSU zinātniskā konference, Rīga,