Navigācijas izvēlne

Saliktais variants

saliktais variants

Katru dienu Saule silda arvien vairāk, dienas kļūst arvien garākas. Viņš sarakstīja daudz darbu, taču rakstnieks popularitāti guva vienīgi pēc nāves.

saliktais variants

Mežs dzīvo un elpo, un lai nedomā viens tam pāri darīt! Sakārtojuma vārdi sakārtojuma saikļi: un, bet, tomēr, taču, turpretim, turpretī, gan — gan, ir — ir, te — te, drīz — drīz, ne — ne, nedz — nedz, nevis — bet, ne vien — bet arī, ne tikvien — bet arī, kā — tā, ne — bet, vai nu — vai partikulas: arī, un arī, toties, saliktais variants, tikai u.

Teikuma daļas var saistīt ar sakārtojuma saikļiem veidojas saikļa saistījums vai bez saikļiem bezsaikļa saistījums.

EkonT000 : Profesionālajā izglītībā iesaistīto ekonomikas skolotāju kompetenču pilnveide

Tomēr tas netiek likts, ja teikuma daļas saista saiklis un un pirmajā daļā kaut gan retos gadījumos var atrasties citās daļās ir kāds loceklis, kas attiecināms uz abām teikuma daļām, piemēram, "Atkal Pēteris dodas pastaigā un mēs varēsim parunāt bez viņa klātbūtnes. Latviešu valoda 8.

saliktais variants

Lievārde : Lielvārds, ISBN   Latviešu interpunkcija otrais, pārstrādātais izd. Rīga : Zvaigzne ABC, Latviešu valodas rokasgrāmata: tabulas, shēmas.

saliktais variants