Jurista Vārds - Žurnāls: Kopīpašums: tiesu prakses apkopojums

Variants reālas atsauksmes

Olga Lauva juriste Atbilstoši Variants reālas atsauksmes Reālā sadale nozīmē to, ka nekustamais īpašums tiek reāli sadalīts mazākās daļās kopīpašnieku starpā, ja ir atbilstošs ēku izvietojums, lai veidotu trīs atsevišķus nekustamos īpašumus, un saskaņā ar teritorijas plānojumu un citiem normatīvajiem aktiem šo zemesgabalu var sadalīt.

variants reālas atsauksmes

Ja zemesgabalu izvietojums kādam liedz piekļuvi ceļam, var tikt nodibināts ceļa servitūts uz blakus esošo atdalīto zemesgabalu. Katram no jauna izveidotajam nekustamajam īpašumam būs viens īpašnieks, kurš būs ierakstīts atsevišķā zemesgrāmatas nodalījumā.

Neste degviela un eParaksts mobile

Ar reālo sadali kopīpašnieku starpā tiek izbeigts kopīpašums, kas ir īpašuma aprobežojums. Izbeidzot kopīpašumu, katrs īpašnieks var brīvi rīkoties ar savu nekustamo īpašumu, to brīvi pārdot. Plānojot reālo sadali, būtiski ir noskaidrot, vai nekustamo īpašumu ir iespējams reāli sadalīt.

variants reālas atsauksmes

Piemēram, reāli nevar sadalīt daudzdzīvokļu mājas dzīvokli, kas pieder vairākiem kopīpašniekiem. Tāpat reāla ēku sadalīšana ir pieļaujama tikai pa ugunsmūri jeb ugunsdrošo sienu. Ja to ir iespējams uzmūrēt vai tāda jau pastāv, tad būs iespējama ēkas reāla sadalīšana.

Reāli nevar sadalīt īpašumu, ja zemesgabala platība nav pietiekama, piemēram, ir par mazu, lai atbilstoši vietējam teritorijas plānojumam vai citiem normatīvajiem aktiem pēc sadalīšanas tiktu izveidoti atsevišķi zemesgabali, kuru platība ir vienāda vai lielāka par minimālo atļaujamo zemes platību.

variants reālas atsauksmes

Otrs variants ir kopīpašuma dalītā lietošanas kārtība. Dalītas lietošanas gadījumā nekustamais īpašums reāli netiek sadalīts un saglabājas kopīpašuma attiecības.

variants reālas atsauksmes

Civillikuma Šādā gadījumā kopīpašnieki vienojoties vai arī tiesas ceļā nosaka, kurš lietos kuru nekustamā īpašuma daļu, noslēdzot savā starpā nekustamā īpašuma koplietošanas līgumu. Šādu nekustamā īpašuma lietošanas kārtību kopīpašniekiem ir tiesības nostiprināt zemesgrāmatā.

variants reālas atsauksmes

Pēc tās nostiprināšanas zemesgrāmatā lietošanas kārtība ir saistoša jebkuram jaunajam nekustamā īpašuma kopīpašniekam. Ar dalītas lietošanas kārtību netiek izbeigts kopīpašums, kas ir īpašuma aprobežojums, saglabājas visas no kopīpašuma izrietošās sekas — ar visu nekustamo īpašumu kopumā var rīkoties tikai visi kopīpašnieki, ir pienākums piedāvāt kopīpašniekam pirmpirkuma tiesības, visiem kopīpašniekiem ir jāsedz nekustamā īpašuma izdevumi, kā arī jebkuram kopīpašniekam ir tiesības jebkurā laikā prasīt kopīpašuma variants reālas atsauksmes Civillikuma Trešais variants ir izbeigt kopīpašumu atbilstoši Civillikuma Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.

variants reālas atsauksmes