Pirkšanas un pārdošanas noteikumi

Pircēja pienākums ir iespēja

Lietošanas noteikumi Interneta vietnes  www. Šīs interneta vietnes lietošanas noteikumi attiecas uz visiem Interneta vietnes lietotājiem turpmāk - lietotāji un  vietnes lietošana ir uzskatāma par apstiprinājumu tam, ka lietotāji ir pilnīgi iepazinušies ar interneta vietnes lietošanas noteikumiem  turpmāk — noteikumi  un apņemas tos ievērot.

Movistar I Off You - beneath the table.

Pārdevēja tiesības un pienākumi 1. Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Interneta vietnes saturu vai nosacījumus, kā arī jebkādu informāciju, ieskaitot informāciju, ko sniedz Pircējs.

Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs nav atbildīgs par jebkurām negatīvām sekām, ko šādas vai līdzīgas darbības var radīt Pircējam, un atsakās celt jebkādas pretenzijas šajā sakarā. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšējas paziņošanas vai piekrišanas bloķēt Pircēja pieeju Interneta vietnei, lai aizsargātu citu personu tiesības un likumīgās intereses vai izpildītu normatīvo aktu prasības.

Pirkšanas un pārdošanas noteikumi

Pircēja tiesības un pienākumi 2. Pircējam ir pienākums nekavējoties informēt Pārdevēju, ja Pircējam kļuvis zināms, ka Pircēja datus izmanto vai var izmantot citas trešās personas. Piegādes un samaksas kārtība 3.

pircēja pienākums ir iespēja

Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par precēm lietojot interneta vietnē iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot Pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

pircēja pienākums ir iespēja

Pārdevējs nodrošina preces piegādi 1 mēneša laikā, ja prece neatarodas mūsu veikala-noliktavas telpās. Preces izņemšanas mūsu veikalā-noliktavā tiek nodrošināta norādītajos darba laikos. Ieņēmumus, pieņemot maksājumus, izmantojot internetu apliecinošs dokuments, kad prece tiek piegādāts Pircēja norādītajā adresē, ir preces pasūtījuma dokuments, kas tiek nosūtīts uz Pircēja norādīto e-pastu pirkuma brīdī.

Faktu, ka Pircējs ir saņēmis preci, apliecina Pircēja paraksts, preces saņemšanas brīdī, uz kurjera iedotās pavadzīmes.

Kafijas automātu apkope un remonts 1. Vispārējie noteikumi 1. Pārdevējs patur sev tiesības jebkurā laikā veikt šo Noteikumu labošanu vai korekcijas. Reģistrētie Pircēji netiek īpaši informēti par šādiem Noteikumu labojumiem vai korekcijām, tādēļ Pircēja pienākums ir laiku pa laikam pārliecināties par izmaiņām šajos Noteikumos. Jebkuri Noteikumu labojumi attiecas uz pasūtījumiem, kuri ir veikti pēc šo Noteikumu labojumiem.

Apmaksa: 4. Skaidra nauda — apmaksājiet preci skaidrā naudā saņemšanas brīdī pie mums veikalā - noliktavā Brīvības gatvē C, vai piegādes brīdī, ja tāda ir pieteikta. Līzings — Noformējiet preci līzingā mūsu mājas lapas vietnē, vai klātienē pie mums veikalā-noliktavā Brīvības gatvē C.

Interneta banka — apmaksājiet preci ar savas interneta bankas starpniecību izmantojot tiešsaistes pirkuma iespējas mūsu majas lapas vietnē. Bankas pārskaitījums — apmaksājiet preci ar pārskaitījumu pamatojoties uz mūsu izrakstītu rēķinu-pavadzīmi.

Iegādes noteikumi

Bankas karte — apmaksājiet preci pie mums veikalā — noliktavā Brīvības gatvē c. Atteikuma tiesības 5.

pircēja pienākums ir iespēja

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma vai lejupielādē to šeit. Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atgriezt preces Pārdevējam.

Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs. Pircējam naudas atmaksa, piecu darba dienu laikā pēc preces atgriešanas, tiks veikta tādā pašā veidā, kā tika saņemta maksa par preci.

  • Savukārt līguma izpildes kārtībai jāseko līdzi gan pircējam, gan pārdevējam.
  • Latvijas Republikas Komerclikuma projekts (turpinājums) - Latvijas Vēstnesis
  • Kā un kā jūs varat nopelnīt naudu internetā

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: 5. Pircēja vainas dēļ bojātas preces mehāniskās daļas. Latvijas Republikas Patērētāju pircēja pienākums ir iespēja aizsardzības likuma Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts. Autortiesības 6.

pircēja pienākums ir iespēja

Interneta vietnē izvietotā satura tajā skaitā oriģinālteksti, fotogrāfijas, video u. Ir aizliegts pārpublicēt, pārdot, kopēt, adaptēt utt. Tiesiskās attiecības 7.

Interneta veikalu pircēja tiesības un pienākumi

No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Datu apstrāde 8. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu interneta vietnē, Pircējs apliecina, ka pircēja pienākums ir iespēja iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu apkopot, izmantot, apstrādāt un pieņemt personisko informāciju, Pircēja pasūtījumu un veikt preces piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.

Pirkšanas noteikumi nosaka preču pirkšanas un pārdošanas kārtību interneta veikalā www. Pircējs, pērkot preces interneta veikalā, piekrīt šiem Noteikumiem. Pirkuma līguma noslēgšana 2. Šis līgums ir spēkā līdz visu līgumsaistību pilnīgai izpildei.

Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi. Datu ieguve un izmantošana 9. Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras Pārdevējs ar Pircēja piekrišanu no viņa iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus, kā arī, lai turpmāk sazinātos ar Pircēju.

Pircēja datu iegūšana notiek tad, kad Pircējs sniedz kontaktinformāciju vārdu, uzvārdu, personas kodu, pasta adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi interneta vietnē; 9. Pircēju datu iegūšana notiek brīdī, kad Pircējs veic pirkumus interneta vietnē, sniedzot kontaktinformāciju vai saglabājot informāciju, kas nepieciešama, lai atrunātu vēlamāko pirkuma īstenošanas veidu; 9.

Veicot pirkumu interneta vietnē, visa Pircēja personiskā informācija tiek uzskatīta kā konfidenciāla informācija, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. Pārdevējs veic arī citu ziņu ievākšanu, kuri nav attiecināmi uz konkrētu personu ziņas par dzimumu, vecumu, valodu, uzturēšanās vietu un kuri tiek apkopoti vienīgi statistiskiem nolūkiem.

pircēja pienākums ir iespēja

Izmantojot iegūtos datus, Pārdevējs var informēt Pircēju par precēm, notikumiem un jaunumiem. Jebkurā laikā Pircējs var dzēst savu vārdu no mērķauditorijas grupas sarakstam, ja informāciju par precēm, notikumiem un jaunumiem saņemt nevēlas.

MŪSU VEIKALS

Pircēja dati tiek izmantoti veicot preces piegādi un pildot saistības, kas izriet no preču pirkuma līguma. Pārdevējs apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu pienācīgu datu drošību.

pircēja pienākums ir iespēja

Piekļuve datiem Pārdevējs var atklāt Pircēja datus, ja ir pamats uzskatīt, ka: Pircējam, iesniedzot rakstisku pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju: Interneta Protokola adrešu izmantojums IP adrese ir skaitļu kopums, kas automātiski tiek piešķirts datoram ik reizi, kad lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam, pēc šīs IP adreses var automātiski identificēt lietotāja datoru. Pārdevējs var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos.

Pārdevējam nav mērķis pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek anonīms. Pārdevējs var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes lietotāju situācijās, kad tā uzskata par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt interneta vietni vai citus lietotājus.

Sīkdatnes Sīkdatnes ir pavisam nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži lietotājs apmeklē interneta vietni un ko tieši lietotājs savu sesiju laikā dara. Sīkdatnes nekādu personu identificējošu informāciju nesatur, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz pats tad, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, pircēja pienākums ir iespēja satur sīkdatnes.

Pārdevējs lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes. Drošība