Kāds ir variants civiltiesībās, Lietu tiesības

  1. Opcijas bitcoin
  2.  - Если бы в игрушке Стратмора завелся вирус, он бы сразу мне позвонил.

Īpašuma tiesības[ labot šo sadaļu labot pirmkodu ] Lietu tiesības ir vispārēju Civiltiesību daļa, un pazīstamākais šo tiesību veids ir īpašuma tiesības. Lietas var atrasties dažādu subjektu īpašumā.

kāds ir variants civiltiesībās

Īpašums var piederēt ne tikai fiziskām vai juridiskām personām, bet arī personālkomercsabiedrībām, valstij un pašvaldībām. Īpašniekam ir absolūtas varas tiesības pār lietu. Latvijas Republikā personas tiesības uz īpašumu ir nostiprinātas Satversmes Īpašnieks drīkst lietu lietot valdīt un pat kāds ir variants civiltiesībās.

Dažos gadījumos tomēr īpašnieka tiesības rīkoties ar lietu var tikt aprobežotas, piemēram, nodibinot servitūtu par labu citai personai vai nekustamajam īpašumam.

kāds ir variants civiltiesībās

Atsevišķos gadījumos personas īpašuma tiesības var tikt aprobežotas arī ar atsevišķu likumu, bet tikai gadījumos, kad īpašuma atsavināšana ir nepieciešama sabiedrības vajadzībām piemēram, lai uzbūvētu ceļu, lidostu, bibliotēku utt. Tāpat personai savas īpašuma tiesības ir jāizlieto sabiedrībai pieņemamā formā atbilstoši spēkā esošajiem likumiem.

Valdījums[ labot šo sadaļu labot pirmkodu ] Valdījums ir personas faktiskā vara pār lietu. Valdījumam ir divas pazīmes - lietas pilnīga atrašanās personas faktiskā varā un šīs personas griba rīkoties ar lietu līdzīgi īpašniekam.

Navigācijas izvēlne

Lietu valdīt var ne tikai tās īpašnieks. Var pastāvēt arī situācija, kad vienai personai ir īpašuma tiesības uz lietu, bet pati lieta atrodas citas personas valdījumā. Valdījums var būt tiesīgs un prettiesīgs.

Par prettiesīgu valdījumu uzskatāms tāds valdījums, kurš iegūts vardarbīgā ceļā piemēram, zaglis, kurš nozog īpašniekam pulksteni, no bitcoin naudas maks pilnīgas ņemšanas savā varā būs uzskatāms par lietas valdītāju, tomēr šāds valdījums tiks traktēts kā prettiesisks.

Tiesīgs valdījums savukārt ir jebkurš tāds valdījums, kurš ir labāks nekā tāds, kurš iegūts pielietojot vardarbību. Gan tiesīgs, gan prettiesīgs valdījums tomēr bauda tiesisku aizsardzību attiecībā pret trešajām personām.

Satura rādītājs

Šāds šķietams tiesiskais absurds ir nepieciešams, lai novērstu situāciju, kad personas izmanto citus tiesību aizsardzības ceļus, nevis tos, kas ir likumā paredzēti - neviena persona patvaļīgi nevar atzīt otru par zagli vai laupītāju bez publiskās varas iejaukšanās un līdzdarbības. Jebkurš valdītājs var sniegt tiesā prasību par atņemta valdījuma atjaunošanu.

  • Latvijas
  • Civiltiesības. Vispārīgā daļa. by Biznesa Vadības Koledža - Issuu

Ja valdījums tiešām ticis atņemts, tad tiesa šādu prasību var noraidīt tikai gadījumā, ja konstatē, ka prasītājs pats lietas valdījumu prettiesiski ieguvis no atbildētāja. Civillikums pieļauj arī iespēju valdīt tiesību.

Tiesības valdījums rodas, ja tiesība kaut vai tikai vienu reizi tiek izlietota. Turējums jeb faktiskais valdījums[ labot šo sadaļu labot pirmkodu ] Persona, kurai ir faktiskā vara pār lietu, bet nav gribas rīkoties ar to kā ar savu, ir uzskatāma par lietas turētāju.

kāds ir variants civiltiesībās

Lietas turētājs ir, piemēram, zemes nomnieks, lietas glabātājs, dzīvokļa īrnieks. Šinī gadījumā jēdziens "griba rīkoties ar lietu kā ar savu" nozīmē nevis personas subjektīvo attieksmi, ka viņa "negrib" rīkoties ar lietu kā ar savu, bet gan lietas nodošanai pamatā esošo tiesisko darījumu, ar kuru šī persona kā īpašnieku atzīst citu personu.

Tiesības uz cita lietu[ labot šo sadaļu labot pirmkodu ] Tiesība uz cita svešu lietu ir tāda tiesība, kura pieder citai personai, nevis lietas īpašniekam.

  • Biznesa vadības koledža Vai, Jūsuprāt, Civillikumam būtu jāregulē visi līgumu veidi?
  • Lietu tiesības — Vikipēdija
  • Civiltiesības - Saistību tiesības by Biznesa Vadības Koledža - Issuu

Tātad šajā gadījumā īpašuma tiesības uz lietu pieder vienai personai, bet citai personai pieder atsevišķa tiesība uz šo lietu. Civillikums nosaka, ka tiesības uz kāds ir variants civiltiesībās lietu iedala ķīlas tiesībās, servitūtos, izpirkuma tiesībās un reālnastās.

Šis apstāklis ir pamats plašam sociālo tiesību tātad publisko tiesību un civiltiesisko elementu lietojumam darba attiecību regulējumā. Lai gan darba tiesības tiek atzītas par patstāvīgu tiesību nozari, zinātniskajā literatūrā tiek izteikti arī viedokļi par to, ka darbs jāregulē ar civiltiesību normām un ka darba tiesības ir viena no civiltiesību daļām. Tā Tomēr arī šis autors atzīst, ka civiltiesības jeb privāttiesības ir tiesību daļa, kas regulē līdztiesīgu dalībnieku jeb subjektu savstarpējās tiesiskās attiecības. Civiltiesības ir viena no tiesību nozarēm, kas darbojas vienotā tiesību sistēmā Latvijā, un to norobežošana no citām tiesību nozarēm veicama pēc sabiedriskajām attiecībām, ko tās regulē.

Ķīla[ labot šo sadaļu labot pirmkodu ] Ķīlas tiesību regulē Civillikuma Latvijas civiltiesības atzīst rokas ķīlu, lietošanas ķīlu, hipotekāro ķīlu un komercķīlu.